วัตถุประสงค์

21 มิถุนายน 2556 by

pic003

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมการทำใหมันในสุนัข และแมว เพื่อลดจำนวนและควบคุมประชากรสัตว์จรจัด โดยมีหลักการดังนี้

  1. ทำหมันอย่างปลอดภัย ตรวจเลือด เช็คสุขภาพสัตว์ ประเมินความเสี่ยง ก่อนทำหมันสัตว์ที่ร่างกายไม่พร้อมจะรักษาจนอาการดีก่อน จึงทำหมัน
  2. ใช้แก๊สสลบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการวางยาสลบ
  3. เย็บแผลด้วยไหมเย็บอย่างดี และแนะนำการดูแลแผลหลังผ่าตัด
  4. ป้องกันการทำหมันซ้ำ ด้วยการทำเครื่องหมายที่ใบหูทั้งสอง
  5. ปล่อยคืนกลับที่เดิม เพื่อให้สัตว์ยังสามารถหากินในที่เดิมได้และลดปัญหาถูกจ่าฝูงต่างถิ่นไล่ทำร้าย

นอกจากนี้มูลนิธิยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คน ฯลฯ