โครงการ

Project 3

14 กรกฏาคม 2556 by
pic001
Project 3 ส่งเสริมการป้องการการเกิดโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนส่งเสริมความมี เมตตากรุณาต่อสัตว์ให้เกิดขึ้นในสังคมส่งเสริมการควบคุมอัตราการเพิ่มจำนวน ที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง การส่งเสริมเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในเคหะสถานของสังคมไทยเพื่อดำเนิน การหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนิน

Project 2

14 กรกฏาคม 2556 by

 

pic002
Project 2  ส่งเสริมการป้องการการเกิดโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนส่งเสริมความมี เมตตากรุณาต่อสัตว์ให้เกิดขึ้นในสังคมส่งเสริมการควบคุมอัตราการเพิ่มจำนวน ที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง การส่งเสริมเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในเคหะสถานของสังคมไทยเพื่อดำเนิน การหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนิน

Project 1

14 กรกฏาคม 2556 by

 

c-soi-dog-went
โครงการโปรเจ็กที่ 1 ส่งเสริมการป้องการการเกิดโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนส่งเสริมความมี เมตตากรุณาต่อสัตว์ให้เกิดขึ้นในสังคมส่งเสริมการควบคุมอัตราการเพิ่มจำนวน ที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง การส่งเสริมเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในเคหะสถานของสังคมไทยเพื่อดำเนิน การหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนิน