ที่มาของโครงการ

3 กรกฏาคม 2556 by

ที่มาของโครงการส่งเสริมการป้องการการเกิดโรคระบาดจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนส่งเสริมความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ให้เกิดขึ้นในสังคมส่งเสริมการควบคุมอัตราการเพิ่มจำนวนที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง การส่งเสริมเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในเคหะสถานของสังคมไทยเพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนิน อ่านต่อ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *